ANBI-gegevens

1 Naam instelling

Vermeulen Brauckman Stichting

2 RSIN

41214391

3 Contactgegevens

De Havik 15
3972 XT Driebergen-Rijsenburg
E-mail: info@vermeulenbrauckman.nl

4 Doelstelling

De Vermeulen Brauckman Stichting heeft als doel: “Het bevorderen en financieel ondersteunen van initiatieven van personen en instellingen gericht op de ontsluiting van de Bijbel in het Nederlands taalgebied”. Zie ook de doelstelling op deze site.

5 Beleidsplan

Een beleidsplan is in voorbereiding.

6 Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid

 • De heer drs. S. Akkerman
 • Mevrouw dr. D. Berendsen
 • De heer prof. dr. M.E. Brinkman (voorzitter)
 • De heer drs. B.A. Endedijk (secretaris/penningmeester)
 • De heer drs W. Kemp 
 • Mevrouw D. Meyer
 • De heer drs. T. Mikkers (lid leescommissie)
 • Mevrouw dr. C.S.H. Rijken
 • De heer ir. D.E.J. Vermeulen
 • Mevrouw dr. G.C. de Vries
 • De heer dr. O.K. Zijlstra

De leden van het bestuur worden niet gehonoreerd; er is geen vacatiegeld; gemaakte reiskosten worden vergoed.

7 Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het subsidiëren van vernieuwende projecten die in overeenstemming zijn met de doelstelling. Zie ook onder projecten op deze site.

8 Financiële verantwoording

Bijgaand treft u het verkort jaarverslag over 2018 aan (PDF).