Vermeulen Brauckman

VERMEULEN BRAUCKMAN FONDS

Steun voor projecten

De Vermeulen Brauckman Stichting steunt grote culturele projecten die de Bijbel op een kunstzinnige wijze ontsluiten voor een breed publiek. Ook bieden wij een helpende hand aan nieuwe, nog voor groei vatbare initiatieven. Het is voor de Vermeulen Brauckman Stichting van groot belang dat de Nederlandse Bijbeltekst ook werkelijk aan bod komt in het project, bij voorkeur niet verpakt in te veel eigen taal of beelden. Daarnaast is het van belang dat de tekst van de Bijbel op een nieuwe, verrassende wijze naar voren wordt gebracht.

AANVRAAG INDIENEN

via onze website

U kunt uitsluitend via onze website een aanvraag indienen. Uw aanvraag moet worden ingediend vóór maandag 20 mei 2024. De aanvraag bestaat uit twee stappen.

  1. Via een quick scan checkt u of uw project voldoet aan de basisvoorwaarden om een aanvraag te kunnen doen.
  2. Is dit het geval, dan kunt u het aanvraagformulier invullen. Ook kunt u de benodigde aanvullende informatie als bijlage toevoegen.
Doe uw aanvraag

SELECTIE VAN

projecten uit 2020 en 2021

Denkwerk

‘Op Zoek naar Haags Geluk’ van LUX Den Haag

In 2020 heeft LUX Den Haag de podcast ‘op zoek naar Haags geluk’ gemaakt. Het project bestond uit twee delen:
– Een podcastserie over de vraag ‘waarin vind jij je geluk?’;
– Een slotbijeenkomst waar de samenvatting (‘De Haagse Zaligsprekingen’) van twintig podcastgesprekken gepresenteerd werd.
De aanleiding voor het onderwerp van de podcast zijn de zaligsprekingen van Jezus, waarin Hij zegt wie er gelukkige mensen zijn. LUX is op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag wie er gelukkige mensen zijn in onze eigen stad (Den Haag) en hoe zij reflecteren op de geluksuitspraken van Jezus.
Voor de podcast ‘op zoek naar Haags geluk’ zijn twintig mensen in gesprek gegaan met de pionier van LUX.
Het eerste podcastgesprek werd gepubliceerd op 29 april 2020 en het laatste gesprek op 23 september 2020. De gesprekken zijn o.a. te beluisteren via deze pagina op Spotify.

Denkwerk

‘Scheppingsdrift’, podcast van de EO en NPO Radio 4

Dit tweede seizoen van de podcast Scheppingsdrift omvat tien reguliere afleveringen en een bonusaflevering. Bijbel en kunst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en in Scheppingsdrift duikt Allard Amelink, als presentator, samen met theoloog Alain Verheij en kunstkenners Lieke Wynia en Ab Nieuwdorp, elke aflevering in een Bijbelverhaal. Aan de hand van muziek, literatuur, film en beeldende kunst wordt steeds gezocht naar de verhalen achter de kunst en naar de betekenis van die eeuwenoude verhalen voor vandaag de dag.
De afleveringen zijn te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts en via de sites van de EO en Radio 4.

inspiratiefestival terschelling

Activiteiten

Vrijplaats voor Vernieuwing door het Landelijk Oecumenisch Inspiratiefestival Terschelling

In het weekend van 22 – 24 oktober 2021 vond een inspiratieweekeinde op het eiland Terschelling plaats, waar men samen kon komen om van andere kerkgangers te leren, ervaringen uit te wisselen en om samen onderzoek te doen. Er waren concerten, lezingen, voorstellingen, meditaties, symposia, meet & greet lunches, tv-uitzending met ‘Petrus in het land’ door KRO/NCRV, ‘TROUW in het land met debat’, strandmeditaties, pelgrimage voor gerechtigheid en vrede (opgeroepen door de Wereldraad van kerken), landart, dans-sessies op de psalmen in duin en bos, een non-stop inspiratiemarkt en nog veel meer. Het begon bij het krieken van de dag en eindigde rond middernachtelijke uren.

Info: www.inspiratiefestival-terschelling.nl
Voor een impressie, kijk op YouTube 

Activiteiten

‘David & Goliath, Smartlappenopera’ door Stichting Dear T

David en Goliath de Smartlappenopera (6+) is ondanks de turbulente jaren een groot succes geworden! Maar liefst 2438 mensen hebben deze voorstelling bezocht, waarvan het grootste deel in Utrecht.  De Pers schreef over deze voorstelling:

“David is een combinatie van een onversaagde herdersjongen en een doelgerichte, standvastige Greta Thunberg. Het personage benadrukt dat ook kleine mensen tot grote dingen in staat zijn, zo lang ze zich maar verenigen. Samen sta je sterk.(…) De jeugdige kijkers worden, in de rol van het volk van David, volop bij het verhaal betrokken.”

De voorstelling is kostendekkend verkoopbaar en er wordt gekeken of op een aantal festivals en scholen kan worden gespeeld.

https://www.dear-t.nl/voorstellingen/david-en-goliath/

Geestdrift festival

Activiteiten

Fotoproject Geestdrift Festival

Het interactieve fotografische kunstproject en workshop “Het zij niet goed dat de mens alleen zij” was een doorlopend event tijdens het Geestdrift Festival waarbij de bezoekers van het festival werden gevraagd om een foto te maken naar aanleiding van een tekst uit Genesis. Het achtste vers van Genesis twee luidt, “Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij”. Een uitgebreide reportage van het interactieve fotografische kunstproject “Het zij niet goed dat de mens alleen zij” vindt u op:

https://www.geestdriftfestival.nl/het-is-niet-goed-dat-de-mens-alleen-zij/

Kunst

‘Glas-in-lood-ramen Psalm 23′ van de Stichting Kaarsenkapel Camillus

De VBS heeft een bijdrage geleverd voor de glas-in-loodramen in De kaarsenkapel op het terrein van het voormalige verpleeghuis Camillus aan de Heinsbergerweg in Roermond. Sinds de opening hebben al velen het kapelletje weten te vinden.  Het is de bedoeling dat de kapel op deze mooie en rustgevende plek tot in lengte van jaren voor velen een fijne plek van rust, troost en bezinning mag zijn.  Info: www.kaarsenkapel.nl.

Psalm 23

Kunst

‘Stilte in de Hemel’ door Stichting Rerun Producties

‘en toen werd het een half uur stil in de hemel ’

Deze raadselachtige zin is afkomstig uit de Bijbel (Johannes). Zelfs in de hemel is het blijkbaar een halfuur stil geweest. Wat is die stilte, wat is er aanwezig, wat ontbreekt er? Deze vraag was aanleiding voor Pat van Boeckel om te zoeken naar een poëtisch geformuleerd antwoord op deze vraag.  Wegens de Coronapandemie heeft Pat van Boeckel een videoregistratie van zijn project gemaakt, die via de website van het museum online bekeken kon worden. Omdat er na die drie maanden weer bezoekers konden worden toegelaten, werd de expositie verlengd met 4 maanden.  Elke video-installatie duurde ongeveer 5 minuten en de onderdelen wisselden elkaar af. Op die manier werd de bezoekers een ervaring van een halfuur stilte in de hemel geboden. Een half uur van reflectie en inspiratie. Kijken kan hier.

Kunst

Spiegelkapel Graceland Festival ‘Feest der Herkenning’

Het Graceland Festival 2021 ging door! Ondanks zeer moeilijke omstandigheden vanwege de coronabeperkingen lukte het de organisatie om 3x een ééndaags evenement neer te zetten.

Een prachtig kunstonderdeel hiervan was de Spiegelkapel. Vele bezoekers (gemiddeld 1.000 per dag) waren geraakt in deze Spiegelkapel. De Spiegelkapel werd uitgevoerd zoals aangevraagd en het audiodeel waarin een stem tot de bezoeker sprak in combinatie met de oneindige reflectie raakte zijn doel.

Hierbij nog de aftermovie om een goede indruk te krijgen van het geheel

spiegelkapel