DE BIJBEL ALS BRON

van creativiteit voor iedereen

vermeulen-brauckman

De Bijbel is wereldwijd het bestverkochte boek. Ook de Nederlandse cultuur is door de Bijbel op allerlei manieren beïnvloed. De bundel van joodse en christelijke verhalen is meer dan alleen een geloofsboek.

Op allerlei plekken kom je de Bijbel tegen:

  • in de beeldende kunst
  • in liedteksten
  • in onze taal en literatuur

Vermeulen Brauckman Stichting steunt projecten die de culturele invloed van de Bijbel versterken en de Bijbel op kunstzinnige wijze ontsluiten voor een breed publiek. Het gaat om projecten waarin de Bijbel op verrassende wijze naar voren komt en clichés over de Bijbel worden doorbroken. Zo hopen wij dat de Bijbel ook in de toekomst voor onze cultuur en samenleving van waarde blijft. Niet alleen als geloofsboek in kerken of voor gelovigen, maar als een bron van creativiteit voor iedereen.

VERMEULEN BRAUCKMAN

Doel van de stichting

In de statuten van De Vermeulen Brauckmann Stichting staat het doel van de stichting omschreven:

Het bevorderen en financieel ondersteunen van initiatieven van personen en instellingen gericht op de ontsluiting van de Bijbel in het Nederlands taalgebied.

GESCHIEDENIS

Ontstaan

Het primaire vermogen van de Vermeulen-Brauckman Stichting is de nalatenschap van het echtpaar Vermeulen-Brauckman. Na een langdurig verblijf in het buitenland gingen Jan-Willem Vermeulen (1919 -1995) en Sophia Vermeulen-Brauckman (1921-2011) zich midden jaren negentig weer oriënteren op Nederland. Zij vonden een land waar de verhalen van de Bijbel uit de Nederlandse cultuur verdwenen leken.

Hadden ze voor hun vertrek met een Bijbelcitaat snel wederzijds begrip en contact, nu vonden ze vooral een niet begrijpende blik. Dat verlies aan culturele betekenis van Bijbelse verhalen en begrippen vonden ze een pijnlijk moment in de hernieuwde kennismaking met Nederland. Zij speelden op dat moment al met de gedachte om een fonds met een cultureel maatschappelijk doel op te richten.

Dankzij een artikel van gereformeerd predikant Coen Boerma (1931-2010) in Hervormd Nederland werd het idee geboren om een stichting in het leven te roepen met het doel om de verhalen van de Bijbel in het Nederlandse taalgebied te ontsluiten via culturele projecten. Via Coen Boerma en anderen kwam in korte tijd een initiatiefgroep tot stand die in het voorjaar van 1994 bij elkaar kwam om het oprichten van de stichting voor te bereiden.

echtpaar-vermeulen