VERMEULEN BRAUCKMAN FONDS

Steun voor projecten

Ja, ik vind het ook belangrijk dat de Bijbel cultureel van waarde blijft.

U kunt uw gift aan de Vermeulen Brauckman Stichting aftrekken van de belasting, omdat wij de ANBI-status hebben. Onderaan deze pagina leest u meer over de fiscale aftrekbaarheid van uw gift.

Wij vinden het fijn als u uw donatie met iDeal betaalt. Wilt u liever aan ons overmaken, dat kan dat op nummer INVULLEN onder vermelding van ‘donatie’.

Hartelijk dank voor uw steun!

Vermeulen Brauckman

DONEREN AAN DE STICHTING

vermeulen Brauckman

Bedrag

GIFT AAN ANBI VOORDEEL

Fiscale aftrekbaarheid

De Vermeulen Braukman Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), onder nummer 41214391. U kunt daarom uw gift aan de Vermeulen Brauckman Stichting aftrekken van de belasting, u betaalt dan minder belasting. Er gelden een aantal voorwaarden om van deze aftrek gebruik te mogen maken.

1. Wilt u een gewone (eenmalige) gift doen? Bekijk de voorwaarden voor aftrek op de website van de Belastingdienst.
2. Wilt u een periodieke gift doen? Bekijk dan hier de voorwaarden voor aftrek op de website van de Belastingdienst.

Bij een periodieke gift is er geen minimumbedrag voordat u dit mag aftrekken van de belasting, zolang de gift maar voldoet aan de voorwaarden voor een periodieke gift.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de Vermeulen Brauckman Stichting. De Belastingdienst heeft dit voorbeeldformulier gemaakt dat voor de meeste situaties geschikt is. U kunt dit formulier gebruiken om de overeenkomst met ons vast te leggen. Zo weten u en wij zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.