VERMEULEN BRAUCKMAN FONDS

Steun voor projecten

Ja, ik vind het ook belangrijk dat de Bijbel cultureel van waarde blijft.

U kunt uw gift aan de Vermeulen Brauckman Stichting aftrekken van de belasting, omdat wij de ANBI-status hebben. Onderaan deze pagina leest u meer over de fiscale aftrekbaarheid van uw gift.

Wij vinden het fijn als u uw donatie met iDeal betaalt. Wilt u liever aan ons overmaken, dat kan dat op rekeningnummer NL64 RABO 0136 3730 46 t.n.v. Vermeulen Brauckman Stichting onder vermelding van ‘donatie’.

Hartelijk dank voor uw steun!

Vermeulen Brauckman

DONEREN AAN DE STICHTING

vermeulen Brauckman

Bedrag

GIFT AAN ANBI VOORDEEL

Fiscale aftrekbaarheid

De Vermeulen Braukman Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), onder nummer 41214391. U kunt daarom uw gift aan de Vermeulen Brauckman Stichting aftrekken van de belasting, u betaalt dan minder belasting. Er gelden een aantal voorwaarden om van deze aftrek gebruik te mogen maken.

Eenmalige gift(en):  dit is altijd mogelijk zonder dat hiervoor aparte afspraken worden gemaakt. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL64 RABO 0136 3730 46 t.n.v. Vermeulen Brauckman Stichting onder vermelding van ‘gift’.

Periodieke gift (voorheen lijfrente genoemd): u schenkt jaarlijks een vast bedrag aan onze Stichting, gedurende 5 jaar of meer. Deze schenking is volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Download het formulier overeenkomst periodieke gift (www.belastingdienst.nl). U kunt dit downloaden en ingevuld mailen naar: info@vermeulenbrauckman.nl.

Testament: u kunt de Vermeulen Brauckman Stichting opnemen in uw testament en erfgenaam maken van uw nalatenschap. Uw notaris kan u hierover informeren.

Legaat: u laat een vastgesteld bedrag na aan de Vermeulen Brauckman Stichting. Dit neemt u op in uw testament.

Wilt u nadere informatie? Neem dan gerust contact met ons op (info@vermeulenbrauckman.nl).